A C N

grip op verzuim en reintegratie

Arbo Centrale Nijmegen

Verzuimbegeleiding en vitaliteitsmanagement zijn producten die ACN voor haar klanten uitvoerd.

ACN voert voor haar klanten de regelingen uit voortvloeiend uit de Wet Verbeterde Poortwachter waarin wordt neergelegd dat werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk zijn voor reintegratie in eigen werk. Bij verzuim van werknemers worden snelle interventies gedaan waardoor werkgever en werknemer binnen 10 werkdagen in een drie-gesprek een mogelijke hervatting kunnen bespreken.

Grip op verzuim en reintegratie

Want ziek zijn is een keus

ACN levert HRM diensten, verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek en voert reintegratie-trajecten uit. Daarnaast initieert ACN voor haar klanten een Risico Inventarisatie & Evaluatie en adviseert haar klanten bij de uitvoering van het rapport.