ישראלי בשבילי

אלה פיתאל

השיר "ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת " מזכיר לי את הארץ שלנו כי...

הארץ שלנו יפה ופורחת וזה מזכיר לי את ארץ ישראל
בבית הראשון כתוב