TNTT Weekly

Week of January 12th, 2015

Big image

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ CÁC CẤP LÃNH ĐẠO

Meet, greet, and connect with leaders within the VEYM at Hội Nghị Các Cấp Lãnh Đạo this April 10th to 12th, 2015 in Fort Worth, Texas! Save the date, register early and book early to get the best price!


Registration is open until March 10th, 2015! Hurry and register now!


Click to view Official Announcement, Registration Form and Flyer. For questions, please direct to bchtu@tntt.org.

WORLD EYM CENTENNIAL CELEBRATION - SUBMIT YOUR FORMS BY JANUARY 25TH, 2015 TO PARTICIPATE!

  1. Last call to submit your Rome 2015 Participant Registration Form! Send to Tr. Teresa Trần, UV ĐH BCHTU @ tran0449@gmail.com by Sunday, January 25th, 2015, 11:59 EST! Don't miss the deadline!
  2. Sneak peek at the Centennial Celebration Program
  3. View Questions & Answers from World EYM
  4. If I have seven extra days in Europe, what should I do?
  5. Need help with Fundraising Ideas??

TRAINING CAMPS 2015

Congratulations to the newly added training camp of 2015!!


CI 0202: Sa Mạc Xuất Hành 26 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 - Prado Regional Park, CA - Liên Đoàn Nguồn Sống. If you are interested, please contact Tr. Anthony Nguyễn @ zeromeus@yahoo.com


Check out our other Training Camps 2015 Schedule and apply soon!


All questions and inquiries about training camps, please send to bchtu@tntt.org.

CONGRATULATIONS

KHÓA HUẤN LUYỆN BỔ TÚC MIỀN TÂY BẮC - LEARN, LIVE, and SHARE - the TNTT WAY!

Chúc mừng Miền Tây bắc với ngày Huấn Luyện Bổ Túc cho các Huynh Trưởng và Huynh Trưởng Dự Bị được thành công tốt đẹp! Rất khâm phục đến tinh thần hy sinh nhiệt thành của các Trưởng dành cho Phong Trào! Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban muôn sức mạnh và tiếp tục dìu dắt Miền cũng như các Trưởng trong con đường phụng sự.

NDAW Tshirts are still available!

Over 650 tshirts have been sold and only less than 300 tshirts in stock!! Lend a hand, be a difference, and make a purchase to support the VEYM and Little Big Hand & Big Hearts Organization!!! Hurry and place your order now!

Big image

UPCOMING EVENTS

Feb 18th

Ash Wednesday – VEYM National Spiritual Bouquet for Lent

Feb 28th

VEYM Membership Fee Due

Mar 12th

Sa Mạc Phêrô 12 – Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 – Norman, OK: Thư Thông Báo from BCH Miền Nam, contact Tr. Giuse Nguyễn Đình Bảo <ddinhbao@gmail.com>, deadline is Jan 17th

Mar 27th

Sa Mạc Đồng Tiến 9 – Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 – San Diego, CA: Contact Tr. Rosa Vũ Khánh Trang or visit http://goo.gl/forms/ZV2eRh9Hei

Apr 10th

Hội Nghị Các Cấp Lãnh Đạo – Texas

Apr 23rd

Sa Mạc Lửa Thiêng 43 & 44 – Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 2 ngành Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ – Prado Regional Park, CA

Apr 24th

Sa Mạc Samaritanô 55 – Huấn Luyện Trợ Tá – Prado Regional Park, CA

Jun 4th

Sa Mạc Damas 16 & Samaritanô 56 – Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 & Trợ Tá – Goshen, MA

Jun 9th

Sa Mạc Sinai XXIII – Huấn Luyện Viên Sơ Cấp – Washington DC: Thư Thông Báo, Đơn Ghi DanhFlyer

Jul 22nd

Sa Mạc Tiberia VII – Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III Lãnh Đạo – Escondido CA: Official Announcement, Registration Form and Flyer!

July 31st

Sa Mạc Xuất Hành 26 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 - Prado Regional Park, CA

HƯỚNG TÂM LÊN

Click here to read past Hướng Tâm Lên. Mọi thắc mắc xin liên lạc Tr. Nguyễn Hồng Nhung, UV BC BCHTU via email hnhung.nguyen5@gmail.com

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guideline and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Tr. Phan Xuân Thịnh

UV Truyền Thông