יצור יידני ויצור תעשייתי

גארי ארונוב

יצור יידני ותעשייתי

יצור יידני הוא:ייצור אשר נעשה בעזרת האדם.

ייצור תעשייתי הוא:ייצור אשר נעשה בתעשיות(מכונות)