PEACE CHILD

Kinderen horen niet thuis in een oorlog

Big image

Waar staan wij voor ?

Sinds 1993 zien wij het als onze taak om kinderen in conflictgebieden te helpen. Wij helpen de kinderen met het verwerken van hun oorlogservaringen, dat doen we door hun te beschermen, psychosociale hulp aan te bieden en de kinderen scholing te geven en het aller belangrijkste een veilige thuis plek. Want ieder kind verdient een jeugd.

Wat willen wij ?

Ons doel is om de oorlogskinderen hun leven terug te geven. We helpen de kinderen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. Ook zetten we regelmatige creatieve en sportieve programma's op die gericht zijn op het bijeenbrengen van kinderen die door de oorlog uiteen gedreven zijn, om bij te dragen aan een vreedzame samenleving. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen.

Eind op weg

Dankzij ruim 100.000 donateurs kan War Child haar werk doen. Scholen, verenigingen en individuen zetten zich in voor War Child door acties te organiseren. Daarnaast sponsoren bedrijven zowel met geld als met producten of dienstverleningen. Ook krijgt War Child ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij en een aantal fondsen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft War Child subsidie. Op dit moment is War Child actief in 10 landen. Verder ondersteunt War Child 75 lokale partnerorganisaties, financieel en met expertise. Er is in 2014 30,8 miljoen uitgegeven aan hulp. In 2014 hebben we 245.000 kinderen en jongeren en 75.000 volwassenen bereikt.
An Overview Of What War Child Did For Children In Conflict Affected Areas In 2014

Mening

Ik vind dat War Child een goede organisatie is. Kinderrechten zijn ontzettend belangrijk. Eenderde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn kwetsbaar, omdat zij vaak afhankelijk zijn van hun ouders en verzorgers. Zij lopen de kans eerder ziek te worden, te sterven of uitgebuit te worden dan volwassenen. Dus War Child vecht voor de juiste mensen. War Child heeft veel bereikt en dat komt omdat War Child daad werkelijk wat doet. Zij boeken dagelijks vooruitgang en zijn van plan om daarmee door te gaan.

Contact

De impact die uw bijdrage heeft op het leven van kwetsbare kinderen is enorm. Help War Child op te komen voor kinderrechten. Ik ben al donor, nu alleen jij nog !