LeaCoMM platforma jau veikia!

2016 m. sausio - vasario mėn. naujienlaiškis

Big image

Mokymosi visą gvenimą programos (MVGP) Comenius tarptautinio projekto LeaCoMM platforma

http://www.leacomm-platform.eu/en/


Kas tai?


LeaCoMM platforma - tai tarptautinio projekto "LeaComm - besimokančioji bendruomenė „Migracija ir tautinės mažumos“: platforma mokytojams ir mokytojų rengėjams" rezultatas.


LeaCoMM - Europos komisijos finansuojamas projektas, kurį projekto partneriai iš 6 Europos valstybių įgyvendina jau nuo 2014 metų. Tarptautinę LeaCoMM komandą sudaro atstovai iš įvairių švietimo institucijų, dirbančių skirtingose mokyklų ir mokytojų tobulinimo bei mokymo(si) srityse.


Ką siūlome?


LeaCoMM platformoje siūlome mokytojams, mokytojų švietėjams ir ugdytojams bei mokyklų administracijos atstovams susipažinti ir pasinaudoti projekto metu sukurtais virtualiais įrankiais bei sukaupta medžiaga, skirta mokytojų tarpkultūrinei kompetencijai tobulinti.


LeaCoMM platforma skirta ne tik bendrojo lavinimo mokykloms ir mokytojams, bet ir edukologijos studentams bei kitiems suaugusiųjų švietimo institucijų atstovams!

Big image

LeaCoMM platformos pilotavimas

Maloniai Jus kviečiame:


- aplankyti platformą ir e-mokymosi bendruomenę,

- peržiūrėti mokymosi medžiagą ir šaltinius,

- užsiregistruoti ir prisijungti prie e-mokymosi bendruomenės adresu:

http://www.leacomm-platform.eu/en/register.html

- užpildyti virtualų klausimyną apie platformą šiuo adresu:

http://manoapklausa.lt/apklausa/706693000/1/

LeaCoMM platformos e-mokymosi bendruomenė

Kas tai?


LeaCoMM platformos e-mokymosi bendruomenė kuria virtualias darbo grupes, kuriose diskutuoja visais rūpimais mokymo(si) klausimais Europos mastu.


Prisijunkite ir Jūs prie Lietuvos atstovų lietuvių ir anglų kalbomis sukurtos e-mokymosi darbo grupės "How to teach a group of beginners with no other language in common? / Kaip dėstyti pradedančiųjų kitakalbių grupėje, kurioje nėra visiems bendros tarpinės kalbos?" ir išreiškite savo nuomonę!

Big image

Jums svarbios ir kitų šalių inicijuotos e-mokymosi darbo grupių temos? Esate laukiami diskusijose!


O gal tenka susidurti su problemomis, kurios dar nėra sprendžiamos nė vienoje iš sukurtų darbo grupių? Kviečiame inicijuoti naują e-mokymosi darbo grupę!


Sukurkime Europos mokytojų bendradarbiavimo tinklą, padėsiantį dalintis gerąja darbo patirtimi, skleisti mokymo metodus, medžiagą bei išteklius drauge!

Daugiau informacijos apie LeaCoMM Jums suteiks:

Soros International House

Konstitucijos pr. 23 A korp., 3 aukštas

08105 Vilnius, Lietuva

Tel. nr.: +370 5 272 48 79

Mob. tel. nr.: +370 600 20636

E-paštas: info@sih.lt

www.sih.lt

Big image

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis naujienlaiškis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.