CIGARRETES ELECTRÒNIQUES

¿ FUM FUMMM FUMMMM?

UN SISTEMA ELECTRÒNIC DE VAPORITZACIÓ

Són aparells electrònics amb forma de cigarreta (també hi ha dispositius amb forma de cigar o pipa) que vaporitzen una barreja de nicotina, propilenglicol i altres compostos químics i s’utilitzen inhalant el vapor produït.
Big image

Catalunya manté la vigilància sobre les cigarretes electròniques.

Un estudi de l’Institut Català d’Oncologia mostra que les persones exposades al fum de les cigarretes electròniques presenten biomarcadors similars a les que conviuen amb persones que fumen fins a 7 cigarretes convencionals
Coneix en 20 segons les cigarretes electròniques

VENTA DE CIGARRETES ELECTRÒNIQUES

Es prohibeix l'ús, promoció i venda de cigarretes electròniques als centres de la xarxa sanitària pública de Catalunya (8/1/2014)

L'1 de gener de 2014 ha entrat en vigor la instrucció del Servei Català de la Salut que prohibeix l'ús, la promoció i la venda de cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
Big image

CHANGE.ORG

Conselleria de Salut de Catalunya: Reconsiderin l'avantprojecte de llei de les cigarretes electròniques / Reconsideren el anteproyecto de ley de los cigarrillos electrónicos