Vikingen

Noormannen in de Lage Landen

Big image

Luit van der Tuuk

Geboren in 1954 in Nederland


  • Historicus vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Noordwest-Europa
  • Schrijft over: Franken, Friezen en Vikingen

Titelverklaring

Noormannen: kwamen uit nevelige landstreken in het verre noorden.


Viking: enkel de Noormannen die als piraten rondtrokken en bij ons plunderden. Voor hun wordt de naam Vikingen gereserveerd.


Lage Landen: huidige België, Nederland, deel van Frankrijk en Duitsland.

Big image

Wat komt er concreet voor in het boek?

De achtergrond van de Noormannen, handel en scheepvaart, politieke krachtmetingen, plunderingen, broodjes aap.

Een kritische blik

+ Chronologisch

+ Goed uitgelegd

+ Evenwichtig

+ Beeldmateriaal

+ Authentieke citaten/bronnen


+/- Veel details


- Soms langdradig

Didactisch gebruik in de lessen Engels en geschiedenis

Geschiedenis > Engels


Geschiedenis: alles ongeveer bruikbaar

Engels: enkel gebeurtenissen gelinkt aan Engeland in het boek.

Nog een verborgen toepassing?

Linken aan de recente serie 'Vikings' over het leven van Ragnar Lodbrok. Ragnar wordt vermeld in het boek, maar is dit correct aan de serie? Hier kunnen we dus het actualiteitsprincipe toepassen.
Big image

Authentiek citaat

Er circuleren fraaie verhalen over Hastein...

Geïnspireerd door het verhaal van het paard van Troje zou Hastein zich eens als lijk op een baar binnen de muren van Rome hebben laten binnendragen om de stad te veroveren. getroffen door het vrome verzoek om de dode aanvoerder een christelijke begrafenis te geven, opende de bevolking de poorten en liet de treurende stoer de stad binnen. vervolgens werd de lijkbaar in de kerk opgesteld en werd een plechtige mis voor de overleden hoofdman gehouden. Juist op het moment dat ze hem wilden begraven, sprong Gastein van de lijkbaar, hij trok zijn zwaard en sloeg de dienstdoende priester dood.

...

Big image

Takk for deres oppmerksomhet.

Dank u voor uw aandacht.