paragraaf 2

China, de fabriek van de wereld

China word wakker

Tot 1980 was er China een streng communistisch land. Er was geen vrijheid voor bedrijven. Alle bedrijven kregen van de regering te horen wat ze moesten doen. Dat noem je planeconomie. In China was de westerse cultuur verboden. Na 1980 ging China inzien dat het bij de landen om hen heen veel beter ging, daar mochten de bedrijven zelf bepalen wat ze maakten: vrijemarkteconomie. Dat nam China over maar om toch niet de touwtjes helemaal uit handen te geven was er alleen die vrijheid in 5 speciale economische zones (SEZ's) daar mochten ook buitenlandse bedrijven gaan beginnen. Later kwamen er steeds meer steden bij met vrijemarkteconomie.

China en globalisering

Veel multinational bedrijven willen zich in China vestigen. Het land heeft hardwerkende arbeiders, lage lonen, goedkope grond, weinig belastingen en veel vrijheid om mensen aan te nemen of te ontslaan. Veel bedrijven die arbeidsintensieve (=als er bij de productie veel arbeid per hectare of per product nodig is) producten maken kiezen een land zoals China uit met goedkope arbeiders. het ontwerp komt uit een westers land en word gemaakt in een lagelonenland. De producten zijn bestemd voor export. In China is een enorme afzetmarkt omdat er zoveel mensen wonen.

mening

Wij vinden het niet goed dat de Chinezen alles namaken, ze laten een ander een ontwerp maken wat tijd en geld kost en dat maken ze dan bijna hetzelfde na. Eigenlijk apen ze de westerse landen na.

In Nederland word er ook veel gemaakt en op internet kan je bijna alles vinden en gebruiken zonder er voor te betalen terwijl er toch veel tijd en geld in zit gestoken, dat is dus eigenlijk ook niet goed.