רצינו שתדעו 5

20 בספטמבר 2014, כה באלול תשע"ד

יחידת המבוא להוראת נושא השואה

ביום שלישי נפגשנו לסיעור מוחות בנושא יחידת המבוא להוראת השואה. כפי שנוכחתם לדעת, הערותיכם הובילו לשינוי מהותי במבנה היחידה, והאופן בו הוצגו ההדגשים בהם יש להתמקד.

במהלך השבוע שלחתם הצעות לשאלות, והצעות אלה מעובדות עתה לכדי המסמך עמו נעבוד בסופו של דבר עם המורים.


חשוב לעבוד עם המסמך במפגשי הפסג"ה ולא לשלוח את הקישור ואת המסמך המלווה למורים בלי הסבר. מכאן גם ברור שכמדריכים עלינו להכיר את ציר הזמן המקוון על בוריו.


חשוב מאוד להסביר את השיקולים בבניית ציר הזמן באופן זה, ולהזמין את המורים להציע מגוון שאלות המבוססות על המופיע בציר.


המסמך הסופי יועבר אליכם מייד לאחר ראש השנה.

מיפוי ביצוע הוראה-הערכה חלופית בבתי הספר

במייל נלווה תקבלו מסמך לאיסוף מידע על בתי הספר ומיפוי שלהם.


הינכם מתבקשים לבקש מכל בית ספר שבתחום אחריותכם למלא את הנתונים ולהחזיר אליכם. בשלב השני, בהגיעכם לבית הספר - אמתו את המידע ודווחו למדריך האחראי במחוז.


המדריכים האחראים במחוזות מתבקשים ליצור טבלת מיפוי ולשתף את גלעד ואותי.


כאן מן הראוי להודות למירה ביביטקו על בנית השלד הראשוני של המסמך.

חוזר מפמ"ר

במייל הנלווה יישלח אליכם גם חוזר מפמ"ר תשע"ה המיועד להפצה.


אנא העבירו אותו לתפוצת המייל שלכם - רכזי המקצוע בבתי הספר עליהם אתם אחראים. מחר אעלה אותו גם פורום המורים להיסטוריה.

השתלמות מדריכים

אורית אהרוני, האחראית על ההשתלמות שלנו, מבקשת בכל לשון של בקשה להזדרז ולהירשם בפסג"ה תל אביב להשתלמות מדריכי היסטוריה. שימו לב להימנע מבלבול עם השתלמות המורים להיסטוריה במתקיימת אף היא בפס"גה. המדריכים שטרם נרשמו:

אבן חיים יהודית

גולדמכר אילנית

דקל לאה

חג'ג' מירי

לוטן לאה

ליאפיס אביטל

מירז עמית

מניב גלעד

עמית יפית

קידר ניב

קלנטיר אנה

שתהיה לנו שנה טובה, מעניינת, משמעותית, וכמילותיה של לאה גודברג:


לְבַל יִהְיֶה יוֹמִי הַיּוֹם כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם.
לְבַל יִהְיֶה עָלַי יוֹמִי הֶרְגֵּל.

שנה טובה (החבובות)
אורנה