1967

קווי 67, מי בעד ומי נגד?!

מהם קווי 67 או הקו הירוק?

הקו הירוק הוא כינוי שניתן לשרטוט גבולות הסכמי שביתת הנשק בשנת 1949, עם תום מלחמת העצמאות בין ישראל למצרים, סוריה, לבנון וירדן. מדובר בקווי שביתת נשק - שאינם, על פי החוק הבינלאומי, מהווים קווי גבול רשמיים. השם "קו ירוק" לקוח מהעובדה שסימנו את אותם קווים בעיפרון בצבע ירוק. שמות נוספים ל"קו הירוק" הם "קווי 4 ביוני" או "קווי 67'".

דרישות הפלסטינים, נגד...

סוגיית הנסיגה הישראלית לקווי 1967, שהועלתה בנאומו של הנשיא אובמה, היא אחת הסוגיות המהותיות, העומדות בלב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מדובר בדרישה חוזרת ונשנית של הצד הפלסטיני במסגרת המשא ומתן, וכן תנאי בסיסי בכל המסמכים הרשמיים של המוסדות הבינערביים, המדברים על פתרון הסוגיה הפלסטינית. למעשה, כל מדינות ערב התומכות בסיום הסכסוך בין הצדדים, מכריזות כי הדבר חייב להיעשות על בסיס נסיגה ישראלית לגבולות 1967 - דרישה שעלתה לאורך השנים גם במהלך המשא ומתן בין ישראל לסוריה.
Big image

מה מציע העולם הערבי בתמורה לנסיגה?

במסגרת "היוזמה הערבית" שגובשה בשנים האחרונות על ידי מספר מדינות ערב ובראשן סעודיה, גובשה פשרה לפיה ישראל תיסוג לקווי 1967, ובתמורה יחלו מדינות ערב בהליך הדרגתי של נירמול יחסים עם ישראל. "היוזמה הערבית" שולבה במספר יוזמות שלום בינלאומיות, אך לאורך השנים הציגו הפלסטינים וישראל שורה של הסתייגויות ממנה.

קווי 67 שטחים חלקיים

יהודה ושומרון הוא שטח שנכבש על ידי כוחות הלגיון הירדניים וצבא עירק במלחמת השחרור. מדובר בשטח הנאמד בכ-6,000 קמ"ר - המשתרע מדרום לעמק בית שאן, דרך הרי הגלבוע, אזור לטרון, מזרח ירושלים - ועד החלק הדרומי של הרי יהודה. בשטח נכללים בין השאר: המנזר ותחנת המשטרה בלטרון, חלקים מהאזור בהם עובר כביש מספר 1, גוש עציון ואפרת.

במסגרת הסכמי אוסלו שנחתמו בין ישראל לרשות הפלסטינית, הוסכם על חלוקת שטחי הגדה לשלושה אזורים: שטחי A שיהיו תחת שליטה פלסטינית מלאה, שטחי B שיהיו תחת שליטה אזרחית פלסטינית ושליטה ביטחונית ישראלית; שטחי C - שנמצאים תחת שליטה מנהלית וצבאית מלאה של צה"ל.

פתרון אפשרי לשתי המדינות

פתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני שמוזכר במסמך מזכיר את מתווה קלינטון משנת 2000. המדינה הפלסטינית תוכרז כמדינת לאום של הפלסטינים, וישראל תוכר כמדינת לאום של היהודים, שבה למיעוט הערבי יהיו זכויות שוות וזכויות אזרחיות מלאות כפי שהוצהר בהכרזת העצמאות שלה. לפי המסמך, קווי 1967 יהיו הבסיס לגבולות, ויבוצעו שינויים מוסכמים על חילופי שטחים, בשיעור שלא יעלה על 7 אחוזים משטחי הגדה.

Big image
הסבר מדהים: מדוע אסור לסגת ל קווי גבולות 67 בבקשה לשתף