תקשורת וחברה ב - תוצרים

מצגת תמונות של רבין - בחרתי לדבר עם תלמידים על צילומים אייקונים בהקשר של רבין כיוון שחל יום הזיכרון לרבין באותו השבוע

Big image
George Mendonsa: "The Kissing Sailor"