כסף ואהבה

מגישים ירין ויניב

עבודת הגשה בספרות:

1.העימות הוא בין הרפגון לקליאנט,הם רבים על אותה הבחורה.
ב.הרפגון:טיפוס קמצן הוא תמיד סובב סביב כספו הוא חשדן והוא חושב שכולם רוצים את כספו וחי בפחד.
קליאנט:מאוהב במרין ורוצה להיתחתן איתה כמו אביו אבל יש לו רגש ואהבה ולא חשוב לו מה מעמדה או עם יש לה כסף בניגוד לאביו.
ג.העימות מתמקד בבחורה שהאבא והבן מאוהבים בה קליאנט רוצה להתחתן עם אליז אבל גם אביו רוצה אותה קליאנט חושש לספר לאביו בגלל שהיא לא עשירה ובגלל מעמדה.
2.ציטוטים:
קליאנט:"הנישואין,כדרך שאתה עשוי לתפס אותם,עלולים להפחיד את שנינו.אנו חוששים כי רגשותינו לא יעלו בד בבד עם טעמך בעניין זה".
הרפגון:"יש קוץ קטן באליה הזאת:אני חושש כי אתה רכוש במדה שאדם רשאי לקוות".

3.התמונות שמייצגת את העימות: