A Idade Contemporánea.

A Idade Contemporánea comenzou no ano...

Os inicios da Idade Contemporánea.

A Idade Contemporánea comenzou a finais do século XVIII.

 • Revolucións políticas: Iniciouse a Revolució francesa que comenzou en 1.789.
 • Revolución industrial.: Inventouse a máquina de vapor, as primeiras fábricas e o ferrocarril grazas a máquina de vapor fixo florecer o comercio.

As grandes transformacións do século XIX.

As revoluciós pe o desenvolvemento da Revolución políticas e da revolución industrial provocaron grandes transformacións na sociedade europea.

 • Aparición dos réximes políticos parlamentarios: O poder dos reis rediciuse e pasouse as mans dos representantes . Nalgúns países a monarquía foi substituída por unha república.
 • O avanze da industrialización: No século XIX os talleres artesáns substituíronse por grandes fábricas en que se empregaban un gran número de obreiros.
 • Os cambios na organización da sociedade: No século XIX había diferenzas sociais a causa da repartición da riqueza. Os donos das fábricas e os grandes propietarios da terra eran clases altas. As clases baixas agrupaban aos campesiños e aos obreiros que traballaban.

O século XX e os inicios do século XXI.

Desde 1.900 producíronse grandes avances.

 • Avances técnicos: A invención da máquina e de novas fontes de enerxía producíron un desenvolvemento industrial.
 • Avances nas comunicacións: Como o teléfono, os transportes, o teléfono ou o automobil.
Tamén producíronsse grandes avances políticos e sociais. Hoxe moitos países teñen réximes políticos democráticos.

Big image

Transformacións económicas e sociais.

 • A importancia da agricultura: Era a principal actividade económica.
 • Unha revoución industrial tardía e lenta: existían grandes fábricas en Cataluña , no País Vasco e en Andalucía.
 • A revolución dos transportes. A partir de 1.850 construíronse as primeiras liñas.
Cara a finais do século as cidades creceron moito. Apareceron cidaees socias como a burguesía e a clase obreira.
Big image

As primeiras décadas do século XX.

Entre 1.900 e 1.936 viviusse unha época de grandes cambios.

 • Un intenso e rápido desenvolvemento industrial: A partir de 1.900 aumentouse a producción e o traballo nas fábricas.
 • Grandes cambios sociais: Aumentou a emigración do cambio a cidade.
 • Grandes problemas políticos: Periodo en que se produciron numerosas folgas.
En 1.931 proclamouse a segunda república:

 • Estableceuse un sistema de goberno democrático.
 • Puxéronsegrandes reformas sociais. No encanto na decada 1.930 produciuse unha grave crise económica.

Big image

A evolució política no século XIX.

A idade contemporánea comenzou en España en 1.808, cando Napoleón Bonaparte invadiu o país.

O pobo sublebouse e iniciouse a Guerra da independencia contra os franceses. Creouse a primeira constitución que foi aprobada en Cádiz en 1.812.

 • Tras a guerra o rei Fernando VII anulou a constitución e estableceuse a monarquía absoluta.
 • En 1.833 subiu ao seu trono a súa filla Isabel II que estableceu unha monarquía parlamentaria.
 • En 1.868 estalou unha revolución que ampliou os dereitos dos cidadáns. En 1.873 estableceuse unha república.
 • En 1.874 restaurouse a monarquía parlamentaria.

Big image

A cultura e a arte do século XIX en España.

No século XIX producíuse unha gran difusión da cultura escrita.

 • O neoclasicismo. Recuperabaelementos da arte clásica de Grecia e Roma.
 • A arquitectura do ferro: Empregouse este material para para levantar grandes edificios.
No século XIX tamén xurdiron duas novas formas de arte.

Big image

A transició e os comezos do século XXI.

En 1.975 morreu o xeneral Franco e Xoán Carlos I .

 • Iniciouse a transición democrática. En 1.978 aprobou a constitución.
 • Produciuse unha gran modernización económica e social en España.
 • En 1.986 España uníuse a Unión Europea.

Big image

A guerra civil e a dictadura.

En 1.936 un grupo de militares estableceu a Guerra Civil. Tras a victoria dos rebeldes impúxose unha dictadura do Xeneral Franco.

 • Suspendeu as libertadese os dereitos políticos.
 • Foi un periodo de atraso económicoque durou ata o ano 1.960.

Big image