Sir Tim Berners - Lee

Gan Meg Jones 9Ll

Ffeithiau cyflym...

Yn y pamffled yma mi fyddaf yn siarad iddych am ddyn or enw Tim Berners - Lee. Mae Sir Tim Berners Lee yn ddyn sy'n enwog ar draws y byd i gyd. Fe wnaeth Tim cael ei eni yn Llundain ar yr 8fed o Fehefin 1955. Mae Tim yn cael ei nabod fel y dyn oedd wedi creu y we (WWW). Fe wnaeth Tim mynd i prifysgol Oxford a cafodd gradd cyntaf mewn ffiseg. Yn 2004 fe wnaeth Tim derbyn O.B.E am ei waith arbennig.

Y llyfr: Weaving the Web...

Roedd Tim Berners - Lee wedi creu llyfr o'r en:

'Weaving the web: The original design and ultimate destiny of the world wide web by it's inventor'. Roedd y llyfr yma wedi cael ei ysgrifennu i ateb cwestiynnau mae rhai pobol yn gofyn 'What were you thinking when you invented it' a 'So what do you think of it now?.

Y wefan cyntaf...

Y wefan cyntaf oedd; http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html.

Pwrpas y wefan yma oedd i helpu pobol lawnsio a dysgu sut i greu bisnes eu hun. Cafodd y wefan yma ei lawnsio ar y 6ed o Awst 1991, a gallwch ddychmygu faint o bobol oedd yn edrych ac yn mwynhau dysgu am y wefan yma. Defnyddiwyd y cyfrifiadur 'NeXT' i creu y wefan cyntaf.


Dyma fideo o Sir Tim Berners-Lee...

Tim Berners Lee

Y cyfrifiadur...

Dyma'r cyfrifiadur a wnaeth Tim Berners-Lee datblygu'r we arno...

Mae'n anhygoel sut mae'r cyfrifiaduron newydd yma yn gweithio a sut maen't yn edrych nawr y dyddiau yma - sut mae pethau yn gallu newid mewn dim llawer o amser o gwbl.