Thiệp mời cưới

Trân trọng mời bạn đến dự lễ cưới của chúng tôi

Thư mời dự tiệc

Tiệc cưới được tổ chức vào hồi, ngày , tháng năm, trân trọng kính mời các bạn đến dự tiệc cưới cùng gia đình chúng tôi.