GameABC

Verschil tussen Game Programmer Developer Artist Designer

Het verschil tussen de verschillende functies

Game Programmer

De Game Programmer programmeert alle onderdelen van de game. Samen met de Game Developers maken zij de game werkend. Bij het maken van grote games werken meerdere programmeurs aan de game.


Game Developer

Je las hierboven al dat de Game Programmer de onderdelen in de game programmeert. De Game Developer is de persoon die de onderdelen en technieken in de game bedenkt. Het is dus een digitaaltechnische ontwerper die al het werk van de Game Artist aangeleverd krijgt. Een Developer en een Programmer zijn ook vaak een en dezelfde persoon zijn.


Game Artist

Dit is de 'grafisch' vormgever van het spel. Als Game Artist moet je goed kunnen vormgeven. Dat betekent dat je creatief moet zijn en goed moet kunnen tekenen, want je moet de werelden en karakters die de Art Director heeft bedacht verder vormgeven. De Game Artist moet zijn creatieve werk daarnaast zo kunnen aanleveren, dat de Game Developer het gemaakte digitale materiaal direct kan toepassen in de game. Het is dus ook belangrijk digitaaltechnisch aangelegd te zijn.


Game Designer

De Game Designer is de bedenker van het spel. Hij/zij maakt de spelregels, de wijze van punten scoren en alles wat maar met de Game Play te maken heeft. Designer betekent hier dus spelontwerper. Omdat je moet weten wat technisch wel en niet mogelijk is in een computerspel, moet je ook veel weten van de digitale technieken die gemoeid gaan met het maken van het spel.

productieproces

Als je goed kijkt heb ik nu dus de volgorde van de functies die nodig zijn om het productieproces te voltooien omgedraaid. Zo heb ik de functies die met elkaar samen werken beter kunnen toelichten. Uiteraard begint het maken van een game bij de spelontwerper, de Game Designer. Hierna zal de Game Artist het spel vormgeven. De Game Developer bedenkt welke onderdelen en technieken in het spel toegepast moeten worden. En tot slot zal de Game Programmer de Game programmeren en kan het spel gespeeld worden.