1 meer, 1 grote ramp

Evy Vervelghe IO- groep 3

Wat is er gebeurd met het Aralmeer?

In de jaren 70 zijn er 2 belangrijke rivieren de Syr Darja en de Amu Darja. Die rivieren monden uit in het meer. Ze werden omgeleid om de katoenteelt te irrigeren. Daardoor droogde het water op en is het nu een woestijn geworden.

Wat is hiervan de oorzaak?

Door de extreme irrigatie die bij de katoenteelt werd gebruikt droogde het meer uit. Doordat de rivieren niet meer uitmonden in het meer begint het water van het Aralmeer te verdampen.
Big image

Welke gevolgen zijn er merkbaar?

Door de waterverdamping en irrigatie is er geen water meer en verdwijnt de scheepsvaart. Als het water verdampt komt er een zoutlaagje op de bodem dus het zoutgehalte stijgt steeds meer. Tal van planten en dieren zijn verdwenen.

Welke gevolgen heeft dit voor de mensen die er leven?

De boeren en vissers worden werkloos. Door niet te werken verdienen ze geen geld en is er ook armoede.

Big image