KL under pres

Folkeskole lærenes løn forhandlinger

Eleverne skal have flere timer og få mere ud af undervisningen

I dag taber mange børn motivationen i løbet af deres tid i folkeskolen. Dagen i skolen skal derfor forandres. Skoledagen skal være længere med flere timer til bl.a. dansk, matematik og engelsk. Men flere timer er ikke nok i sig selv. KL mener, det skal være muligt at organisere elevernes læring på forskellige måder. Undervisningen skal udfordre og motivere alle elever og inkludere leg og bevægelse.

Vi skal have en endnu bedre folkeskole

Næsten hver sjette elev forlader 9. klasse uden de store færdigheder til at tage en ungdomsuddannelse, når de er færdige med folkeskolen. Fx klarer de tosprogede drenge sig dårligere i dag end for fem år siden. KL mener, at eleverne skal have mere tid sammen med lærerne, flere timer i de faglige fag og en mere varieret skoledag, så alle elever bliver udfordret og mødt.

LÆRENE HAR BRUG FOR MERE FORBEREDELSE SELVOM DET KAN GÅ UD OVER SKOLE TIDEN!

BRUGEN FOR SKOLE MEN ORDENTLIG SKOLE!

Kampen for skole

Vi kæmper for skolen og vores uddanelser