מנהיגות בתנ"ך-משה רבנו

מגישים:יהונתן מדמון,טל פלד,ניר מילוא,גיל-עד לוי,שי בולקינד

Big image

"מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים"?

סיכום משה כמנהיג מעצב