עבודה בגיאוגרפיה - קבוצה 6

קרקע שאינה מתאימה לבנייה, למגורים, ולחיים נוחים

קרקעות במישור החוף

שטחי החולות, הכורכר, והחמרה הן קרקעות במישור החוף שאינן מתאימות לבנייה, למגורים, ולחיים נוחים.