Bingel

Voor echte bingels!

Big image

Wat is Bingel?

Bingel is een digitaal oefenplatform van de Belgische educatieve uitgeverij Van In, bedoeld voor leerlingen en leerkrachten van het Vlaamse lager onderwijs.

Bingel is zowel thuis als op school te gebruiken en is beschikbaar van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De oefeningen op bingel sluiten aan bij de verschillende educatieve methodes van de uitgeverij, maar kunnen ook bij andere methodes gebruikt worden

De vernieuwde bingel voor leerjaar 1 tot en met 6

Belangrijke kenmerken!

  • Resultaten gemakkelijk opvolgen: in één oogopslag ziet u de voortgang van uw leerlingen, wie heeft zijn taken al gemaakt en wat is de score voor de oefeningen?
  • Feedback geven en belonen: als leerkracht kunt u bingel gebruiken om een of meerdere leerlingen feedback te geven door hen een boodschap , een virtuele beloningssticker of extra pingping te geven.
  • Een gedifferentieerde taak klaarzetten op bingel is nog nooit zo eenvoudig geweest door de intuïtieve werking.
  • De vernieuwde bingel laat ook toe om meer dan vroeger het platform aan te passen op maat van uw klas. Zo kunt u bijvoorbeeld het klokje afzetten of uw klas toegang geven tot methodes van voorgaande of volgende leerjaren.
  • Scholen die dit wensen kunnen een speciale oudermodule activeren waarmee de ouders de resultaten van hun kinderen kunnen opvolgen.