סיפור הבולים של סבא יוסי

מאת מאי זילברמן

סיפור ספר הבולים של סבא יוסי