Opetussuunnitelmatyö

LET & EDGLO

Palaveri 1, muistio

Läsnä: Jani, Raisa, Mervi, Essi, Aippi ja Pirkko

Sovimme, että kummassakin maisteriohjelmassa huolehditaan itsenäisesti ns. virheiden korjaukset ja tässä palaverissa keskustellaan yhteisistä opetussuunnitelman kehittämistarpeista.

GRADUOPINNOT

Tavoitteena on edelleen systematisoida EDGLOn ja LETin tutkimusopintoja ja niihin liittyviä graduopintoja. Yhteisten opetusten toteuttaminen edellyttää myös lukujärjestystyötä. Tarkoitus on, että edelleenkin opiskelijoiden gradut ja niiden ohjaus liittyvät mahdollisimman tiiviisti tutkimusryhmiin. Ongelmana on opiskelijoiden "karkaaminen" toisem lukuvuoden keväällä, jolloin gradu jää usein kesken. Ryhmän tuki ja ns. kiriryhmät voivat edistää gradujen valmistumista.

KESÄOPINNOT

Keskustelimme maisteriohjelman toteuttamisen pituudesta ja pohdimme tiivistämisen mahdollisuutta niin että ohjelma kestäisi yhden lukuvuoden (kesäkausi mukaan lukien) sekä kuusi kuukautta gradun työstämistä varten. Kesäkausi on mahdollinen ajankohta myös niille opiskelijoille, joilla on kiinnostusta harjoitteluun.

KIELIOPINNOT

Keskustelimme kieliopinnoista ja arvioimme niiden tarpeellisuutta ja toteuttamistapoja. Toisaalta tiedostamme myös sen että opiskelijoilla on tarvetta ja kiinnostusta tutustua suomalaiseen koulujärjestelmään. Ehdotammekin EDGLOn ja LETin yhteistä opintojaksoa (5 op), joka toteutetaan yhdessä paikallisten koulujen kanssa.

SIVUAINEET

Opiskelijat kaipaavat enemmän sivuaineita. Ongelmana on se ettei tarjolla ole englanninkielisiä sivuaineita. Keräämme tarjottimelle toistemme ohjelmista mahdollisia sivuaineita sekä niitä joita voidaan hyödyntää ulkopuolelta, esim. Naples-verkosto, Business Kitchen ja Kauppakorkea.

VAIHTO-OPISKELU

Laadimme vaihto-opiskelusta yhteiset LETin ja EDGLOn toimintatavat ja kehitämme vaihto-opiskelun toteuttamista.

MUUT ASIAT