Webkwestie Verzet tegen Onrecht

Eindopdracht hoofdstuk 6

De inleiding

Deze flyer gaat over dappere mensen, die het ergens niet mee eens zijn en zich dus tegen onrecht verzetten! Vandaar de titel.

Het gaat over de volgende mensen:

  • Mahatma Gandhi
  • Martin Luther King
  • Moeder Teresa
  • Nelson Mandela
  • Dalai Lama
  • Malala Yousafzai

De vragen:

  • Wat is de functie van geweldloos verzet?
  • Wat vinden wij zelf?
  • Aan wie zouden we een vraag stellen en waarom?
  • Naar wie kijken we het meeste op?

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi is geboren op 2 oktober 1869 in India. Hij was een vrijheidsstrijder en een held van India. Hij vocht, omdat zijn land India werd onderdrukt door de Britten. Dat deed hij zonder geweld te gebruiken. Maar een hindoe die streng geloofde schoot hem dood in het jaar 1949. Hij wordt nog steeds herinnerd, want hij geloofde dat vrijheid door liefde en vrede kon worden behaald.


Spreuk Mahatma Gandi:

''First they ignore you,

Then they laugh at you,

Then they fight you,

Then you win''

Martin Luther King

Martin Luther King is geboren op 15 januari 1929. Hij is gestorven op 4 april 1968. Een Amerikaanse zwarte dominee was hij. Martin Luther King streed voor gelijke rechten en gelijke behandeling van gelijke zwarte Amerikanen. Dat deed hij met vloeiende uitspraken, die veel mensen interesseerden. Zijn grote voorbeeld was Mahatma Gadhi. Door zijn toespraken over gelijkheid van alle mensen is hij over de hele wereld beroemd. Mensen zien dus Barack Obama (de eerste zwarte president van Amerika) als de droom die waar komt van Martin Luther King.


Spreuk Martin Luther King:

''Everything that we see is a cast by that which we do not see''

Moeder Teresa

Moeder Teresa is geboren op 26 augustus 1910 in Skopje. Ze was wereldberoemd en de stichteres van Missionarissen van Naastenliefde . In 2003 werd ze zalig verklaard door de paus. Moeder Teresa verzette zich voor de zieken en armen. Zij deed dat door voor ze te zorgen en ze te helpen te genezen. Toen ze twaalf was wist ze al dat ze voor god wou werken. Dit deed ze omdat ze boodschappen kreeg van god. Het heeft geholpen omdat ze zalig werd verklaard en bijna heilig door paus . Maar dat keurde de kardinalen af omdat dat nog nooit was gedaan. Moeder Teresa wordt nog steeds geprezen en door sommige mensen als heilig gezien. Ze is erg belangrijk omdat ze veel goede daden heeft verricht.


Spreuk Moeder Teresa:

''If you can't feed a hundred people, then just feed one''

Nelson Mandela

Nelson Mandela is geboren op 18 juli 1918 in Zuid-Afrika. Hij verzette zich voor gelijke rechten voor alle rassen. Hij verzette zich door goede toespraken en had een organisatie opgericht. Hij is gevangen genomen omdat hij de leider was van het ANC (National African Congres) . Zijn eerste gevangenis was in Pretoria na een half jaar ging hij naar Kaapstad. OP 11 februari 1990 werd hij vrij verklaard en in 1994 werd hij de president van Zuid-Afrika. Het verzet heeft geholpen door zijn toespraken en doorzettingsvermogen. Hij wordt nog steeds geprezen want hij heeft gezorgd voor gelijke rechten tussen blank en zwart.


Spreuk Nelson Mandela:

''Education is the most powerful weapon you can choose to change the world''

Dalai lama

Dalai Lama is geboren op 6 juli 1935 in Litang. Hij verzette zich tegen China want hij wou dat Tibet een onafhankelijke staat werd. Dit deed hij zonder geweld te gebruiken. Het verzet heeft geholpen door het geweldloze verzet van Dalai Lama. Dalai Lama wordt nog steeds geprezen en uitgenodigd door allemaal belangrijke wereldleiders. Ook gaat hij op reis om mensen over de hele wereld zijn beroemde spreuken en tradities te vertellen.


Spreuk Dalai Lama:

''Be kind whenever possible.

It's always possible''

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai is geboren op 12 juli 1997 in Mingora. Malala verzette zich voor de rechten van meisjes. Dat deed ze door elke dag naar school te gaan. Ze deed dit, omdat ze wil dat meisjes gewoon onderwijs kunnen krijgen. Alleen jammer genoeg worden er nog steeds meisjes doodgeschoten in Pakistan. Door een terrorist is ze door haar hoofd geschoten. Ze wordt nog steeds herinnerd, want het is niet zo lang geleden dat het in het nieuws was en veel mensen vinden het heel dapper hoe zij zich heeft verzet.


Spreuk Malala Yousafzai:

''One child, One teacher, One book, One pen can change the world''

Wat is de functie van geweldloos verzet?

De functie van geweldloos verzet is dat je je verzet zonder geweld. Door toespraken bereik je waarschijnlijk veel meer dan met geweld.

Geweldloos verzet is nodig voor de gebieden waar er oorlog is. Die mensen en soldaten moeten met elkaar gaan praten, in plaats van vechten en mensen dood schieten. Misschien is er in de toekomst wel nergens oorlog meer, omdat iedereen zich dan verzet met toespraken of een ander middel van verzet, maar hopelijk vermoorden mensen elkaar dan niet meer.

Wat vinden wij zelf?

Wij zijn van mening dat mensen zonder geweld veel kunnen bereiken. Je hoeft niet altijd meteen geweld te gebruiken als iets niet gaat zoals je het zelf wilt. Wij hopen dat er later niet oorlog is, doordat er hopelijk meer mensen zijn die een discussie voeren zonder pistolen of zoiets. Ook vinden we dat er tussen Palestina en Israël geweldloos gepraat moet worden, want er is al heel lang oorlog en het schiet niet op. Deze flyer maken vonden wij harstikke leuk. We hebben er wel veel van geleerd en het belangrijkste wat we geleerd hebben is dat er mensen beroemd zijn geworden, omdat zij zich durfden te verzetten. En die hebben zich voor andere ingezet terwijl hun eigen leven vaak op het spel stond. Dat is natuurlijk heel erg dapper. We hebben er wel veel tijd ingestoken en moesten een stukje opnieuw doen omdat we het niet goed hadden opgeslagen.

Aan wie zouden we een vraag stellen en waarom?

Wij zouden een vraag stellen aan Nelson Mandela. Want hij heeft bijna zijn hele leven gevochten voor de vrijheid van zwarte mensen. En heeft ontzettend lang in de gevangenis gezeten.Wat wij zouden vragen is:

Hoe oud was je toen je er achter kwam dat niet alles in de wereld eerlijk gaat?

Naar wie kijken we het meeste op?

Romee: Martin Luther King, omdat hij open heeft gestaan voor alle rassen.

Yasmin: Malala Yousafzai, omdat zei op komt voor meisjes in haar land en laat zien dat jongens en meisjes gelijk zijn.

Gemaakt door: Romee Overtoom en Yasmin Aiheve uit klas h2b