Exposición fotográfica

Salvem es Molinar

La Plataforma Salvem es Molinar organiza una exposición fotográfica de la jornada del pasado XX

Friday, July 11th, 9pm

Carrer Vicari Joaquim Fuster

Palma de Mallorca, PM