Drugs onder cliënten met een LVB+

Drugs en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Het komt steeds vaker voor dat jongeren met een licht verstandelijke beperking verslaafd raken. De cliënten zijn heel beïnvloedbaar en zien geen oorzaak en gevolg.

Licht verstandelijke beperking en middelen gebruik

Jongeren en volwassenen in Nederland gebruiken regelmatig drugs. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben hier minder overzicht over. Ze zijn hier heel kwetsbaar voor. Mensen met een licht verstandelijke beperking komen hier regelmatig door in de problemen. Zei geven regelmatig aan dit te gebruiken om erbij te horen.


Middelenproblematiek komt vaak voor in de hele bevolking, zo meldt het RIVM dat ongeveer 10% van alle Nederlanders probleemdrinkers zijn. Maar ook bij mensen met een verstandelijke beperking is middelenmisbruik een veel voorkomend probleem. Er is een toename te zien van gebruik binnen de verstandelijk gehandicaptensector (VG-sector). Toch wordt middelenmisbruik vaak pas door hulpverleners ontdekt of herkend als er veel veranderd op het gebied van psychologische, medische of sociale problemen.


Vanuit de verslavingszorg en van een maatschappelijke opvang komen steeds meer vragen voor meer interventies voor cliënten die verslaafd zijn en een licht verstandelijke beperking hebben. Hiervoor is het Trimbos-instituut in samenwerking met deskundige uit de LVB zorg een programma aan het opstellen om meer interventies te kunnen geven voor lvb cliënten.