פרשת השבוע שלי

נדב ערד

התאריך העברי שלי הוא: כ"j בסיוון התשס"ד, 17.6.04.


משמעות השם נדב הוא: נדב היה מלך ישראל.


שם פרשת השבוע שלי היא: קרח בספר במדבר פרק ט'ז פסוק א' עד פרק י'ח פסוק ל'ב.


הפרשה: יום אחד היגע למשה ואהרון קבוצה מורדת של אנשים, קורח- משבט לוי ודותן ואבירם- משבט ראובן ועוד 250 יחד איתם הרוצים גם הם להשתתף בכהונה ובתפקידים של שבט לוי במשכן. משה נופל על פניו ומוסר, שה' יודיע במי הוא בחר לשרתו. למחרת פוצה הארץ את פיה, וקורח, דתן ואבירם נבלעים באדמה, ואחר כך יוצאת אש ובולעת את 250 האנשים. כך הראה ה' שהוא בחר בשבט לוי ובאהרון לשרתו.
לאחר המקרה חששו בני ישראל להתקרב למשכן מפחד שגם הם ימותו. בעקבות כך מבהיר ה', שהאחריות לכל פגיעה בקדושת המשכן תהיה מוטלת על הכוהנים ועל הלוויים.


שלושת הערכים הם: שוויון, כאשר קורח דותן ואבירם נלחמו על מקומם.

דבקות במטרה: כאשר דותן קורח ואבירם לא ויתרו עד אשר השיגו את רצונם האישי, אך לבסוף לא הצליחו.

קדושת המקום: ה' נתן לכוהנים והלווים לשמור על המשכן ולא לאף אחד אחר מפני שהוא סומך רק עליים.


בחרתי בשוויון מפני שבחיים יש אפליה סחיטה וגזענות. כל אלה מגיעים מאי שוויון.

בחרתי בדבקות במטרה מפני שלעולם לא צריך לוותר על משהו שחשוב לך, אם משהוא חשוב לך לא תוותר עליו בקלות.

קורח דותן ואבירם נבלעים אל בטן האדמה