BLOC 4; EL VOLUM !

Erika domènech Rueda.

EL VOLUM


La matèria de volum pretén introduir l'alumnat en la reflexió i producció de la

realitat tridimensional. Per atendre aquest objectiu, cal partir de l'estudi i de la

intervenció directa en aquesta realitat tridimensional, entesa com l'entorn.

Aquest acostament a l'espai circumdant es proposa fer des de la percepció

visual, tàctil i motriu, i mitjançant la reflexió de tots els aspectes que ampliïn els

coneixements que l'alumnat ja té interioritzats sobre el seu entorn, de manera

espontània o a partir de les valoracions i actuacions promogudes per altres

matèries curriculars.

FANG A L'AULA !

El fang és una barreja d'aigua i terra, d'aquesta barreja s'obtè un material maleable amb el qual pots fer diverses activitats a l'aula.

Fer figures amb fang a l'aula explota l'imaginació dels nens i per tant aumenta la seva creativitat cosa que en un futur pròxim agraïràn.

EXEMPLES D'ACTIVITATS A L'AULA :

1- imitació d'objectes a partir d'un objecte que tu no pots veure.

2- Creació d'un conjunt d'objectes, per treballar en grup ; per exemple creació d'una escola.

3- Retrats amb volum ; imitar el rostre del teu company amb la malabilitat del fang.

4- A partir d'una temàtica específica, reproduir objectes de l'època, com per exemple si a la classe d'història hem estudiat la grècia clàssica, a plàstica podrem reproduÏr objectes que tinguin a veure amb aquest món clàssic, com fonts, el partenó, estàtues com el discòbol..

5- Creació d'objectes de supervivència com per exemple plats de fang, gots de fang, estanteries, llapiçers....

VIDEO PER APLICAR A L'AULA I EXPLICAR VISUALMENT EL VOLUMEN, ABANS DE FER LES ACTIVITATS!

¿que es el volumen?