כלי הערכה ומדידה

כלי הערכה ומדידה

נשאלת השאלה: האם הערכת לומד יכולה להתבסס על פי תוצאות מבחנים בלבד?