eTwinningu koolitus

Tartus, 15-16. novembril

SIHTRÜHM

Koolide eTwinningu meeskondadele

Oodatud on kõik, kes soovivad leida partnereid Euroopas ühiste projektide elluviimiseks ja ainetevaheliseks lõiminguks