הנאצים עלו לשלטון!

אורי יפה, עידו פלד, נועם בלומברג

בקרוב כל היהודים התכנסו במחנות

בתמונה רואים יהודים מתכנסים במחנות

התכנסות במחנה אושוויץ

Sunday, Nov. 3rd 1940 at 10am

מחנה אושוויץ

עלייתו של היטלר והמפלגה הנאצית לשלטון (מקור היסטורי ראשוני)