A idade contemporánea

Noa Tojo Conde

idade contemporânea

Os inicios da idade contemporánea.

·A idade contemporánea comezou a finais do século XVIII (18),cos importantes acontecementos de esa idade como:


-Revolucións políticas: En moitos países estalaron loitas contra as monarquías absolutas, a máis destacada foi a revolución francesa en o ano 1789,cando a xente do común pediu os mismos dereitos que os grupos privilexiados.


-A revolución industrial: Grazas a invención da maquina de vapor apareceron as primeiras fabricas, grazas a elas o comercio nas cidades aumentou.

As grandes transformacións do século XIX

·As revolucións políticas e industriales provocaron grandes cambios na sociedade Europea.


-Aparición de réxies políticos parlamentarios: O poder dos reis reduciuse por os representantes políticos elexidos polo pobo, sustituindo a monarquía por unha república.


-O avance da insdustrialización: No século XIX (19),os talleres artesáns sustituiusen por as fábricas.


-A organización social: Era atraves da riqueza se dividian en clases altas e baixas

O século XX e os inicios do século XXI.

·En 1900 hubo:

-Avances tecnicos: A invencion de as maquinas e o aproveitamento de as novas fontes enerxía.


-Avances na comunicación: Como o telefono ou internet e tamben nos transportes.

O sécolo XIX en España.

A evolución política no século XIX.

·A idade contemporánea comezou en España en 1808,cando Napoleón Bonaparte que gobernaba Francia invadiu España.

-O pobo sublevouse e iniciouse a Gerra da idependencia contra os franceses.

Durante la guerra redactaron a primeira Constitución aprobada en Cádiz en 1812.


-Tras a guerra , o rei Fernando VII anulou a constitución de Cádiz e restableceu a monarquía absoluta.

-En 1833 subiu ao trono a sua filla, Isabel II que estableceu unha monarquía parlametaria.En ese momento solo podian votar os mais ricos.


-En 1868 estalou unha revolución que aplicou os dereitos políticos dos cidadáns.En estableceuse unha república que durou un ano.


-En 1874 restaurouse a monarquía parlamentaria que acabou recoñecendo o voto a todos os homes.

Transformacións económicas e sociais.

·A economia española caracterizouse polos seguintes aspectos:


-A importancia da agricultura: Era a principal actividade económica pouco modernizada.


-Unha revolución industrial tradía e lenta: Existían fábricas en Cataluña, onde había industrias téxtiles, e o País Vasco ,onde destacou a siderurxia. E Andalicía e Asturias destacou a mineria.


-A revolución dos transportes: A partir de 1850 construiron as primeira liñas de tren.

A cultura e a arte do século XIX en España.

·No século 19 aumentaron o número de lectores e escritores de libros e xornais.
·O neoclasicismo:Recuperaba elementos da arte clásica de Grecia e Roma.

·A arquitectura do ferro: Empregouse este material para levantar grandes edificios,como mercados e estacións de tren.


Zorrilla.

Un dos poetas mais importantes.
Big image

Pérez Galdós.

Un dos novelistas.
Big image

España no século XX e o inicio do século XXI

As primeiras décadas do século XX.

·Entre 1900 e 1936, España viviu grandes cambios, entre eles destacaron:


-Un intenso e rápido desenvolvemento industrial: A partir de 1900 aumentouse o traballo nas fábricas, e apareceron novas industrias, como a química e a metalúrxica.


-Grandes cambios sociais: Aumentou a emigración do campo as cidades.


-Graves problemas políticos: A monarquía parlamentaria non puido solucionarse dos problemas existentes.

Foi un período en que se produciron folgas e protestas.


·En 1931 proclamouse a Segunda república:

-Estableceuse un sistema de goberno democrático en ese momento as mulleres xa podian votar .

-Hubo grandes reformas sociais para mellorar as condicións de vida dos cidadans,despois en 1930 produciuse unha grave crise económica.A guerra civil e a ditadura

·En 1936 un grupo de militares rebelaronse contra a República e estableceuse unha guerra civil.Durou ata 1939, hubo moitos mortos e grave perdidadas económicas.

-Tras a victoria dos rebeldes o pais entrou nunha ditadura dirixidada por Francisco Franco

Historia de España 12: Dictadura Franquista y Transición democrática
La dictadura franquista

A transición e os comezos do século XXI.

·En 1975 morreu o xeneral Franco e Xoán Carlos I foi proclamado rei de España.


-Iniciouse a tranición democrática, durante a que se restableceron as libertades e os dereitos político de España. 1978 volveron a crear a Constitución.

A arte e a cultura española no século XX.

·O inicio do século XX coñeceuse pola idade da prata.

-O desenvolvemento da literatura, especialmente da Xeración do 27 ,Lorca, Alberti ou Cernuda.