הזכות לפרטיות

הפגיעה- והדרך לפתרון

לפני הכל, יש לציין מהי הזכות לפרטיות- מאפשרת לאדם מרחב פרטי(פיזי או וירטואלי) הנתון לשליטתו מתוך ההכרה כי ישנם תחומים בחיי אדם שאינם אמורים להיות ברשות הרבים ללא הסכמתו המפורשת.


הפגיעה: הפגנות אשר מחבלות בזכות לפרטיות של האדם, זאת כאשר הוא איננו פוגע בשום זכות של המוחים באופן ישיר או עקיף.
דוגמא לכך ניתן לראות מסיפור חתונתם של מחמוד ומורל- בחור ערבי ובחורה יהודייה שהתאסלמה אשר פעילי ימין קיצוניים שמו לעצמם למטרה לחבל בפרטיותו של הזוג ולשבש את תהליך החתונה. במעשה זה ניכר הפגיעה בפרטיותם של הזוג הצעיר, שהרי המפגינים התערבו בנושא שקשור בחייהם הפרטיים, מה גם שהליך חתונתם היה חוקי לגמרי.

הפתרון: אנו דוגלות באי התרת קיום הפגנות כאשר הן פוגעות בזכות האדם הפרטי(גוף שאינו ציבורי) לפרטיות, כל זאת כאשר לא נפגעת זכות אדם של המוחים באופן ישיר או עקיף מלבד ניצול זכותם לחופש הביטוי וזכות ההפגנה והמחאה. כחלק מהרעיון שהצגנו אנו מציעות, ראשית, לחוקק חוק עם תוקף משפטי בנושא. שנית, לשים דגש במערכת החינוך על קבלת השונה וראיית מצבים שונים "משני צדדי המטבע" , זאת תוך חינוך למודעות על זכויות האדם ושמירתן.

תמר להט ושרה דורפמן ט'4