Boomplantactie @home

333 leerlingen, 333 bomen

Nieuwbouw op de site van St-Jozef

Achter onze schermen zijn we jaren bezig geweest met de ontwerpfase van onze nieuwbouw.

We kunnen jullie in primeur de voorgeveltekening laten zien.
Vóór het huidige hoofdgebouw realiseren we een uitbreiding zodat elk m² onderwijsruimte optimaal benut kan worden. We bouwen geen nieuwe klaslokalen maar nieuwe open 'leerruimte'. Een bijzonder nieuw & innovatief concept dat het leren zal bevorderen en onze actieve werkvormen zal stimuleren.
Voor de peuters (ver)bouwen we de huidige refter tot een apart 'nestklasje' & een grote speel- leer- & leefruimte voor de jongste kleuters. We bouwen een school voor de toekomst van elk kind uit de onmiddellijke & iets verdere omgeving.


We kozen bewust om vooraan, aan de straatzijde, te bouwen en niet de buitenspeelruimte van de kinderen in te nemen. Elke m² op de speelplaats is en blijft zeer belangrijk. Op deze oppervlakte realiseren we een nieuwe leer- & leefruimte voor de 2de & 3de graad van onze lagere school.

We behouden dan ook de open & ruime speelplaats van onze kleuters & leerlingen.


Doordat de uitbreiding vooraan komt realiseren we ook nieuwe, extra ruimte voor onze ouders. Het voetpad wordt breder, de wachtzone ook. We plaatsen vóór het nieuwe gebouw geen afsluiting meer zodat we een extra openbare ruimte realiseren waar de omgeving baat bij heeft. Uiteraard sluiten we de rest van ons schoolterrein wél goed af.

Ons ontwerp voorziet om deze ruimte met nieuw groen & banken in te richten, een meerwaarde voor onze omwonenden en toevallige passanten die mee kunnen genieten van deze nieuwe rustplek.
Op de tekening hieronder zie je nog niet waar er nieuwe aanplanting& afsluiting komt...

Big picture

Wat met de 3 lindebomen?

De bomen liggen ons nauw aan het hart. Met de architect hebben we bekeken hoe we de bomen kunnen integreren in de architectuur maar we botsten op teveel grenzen.


Een nieuwe piste was om de bomen een nieuwe plek te geven op onze speelplaats. Na onderzoek & goede afweging bleek dit ook een heel moeilijke piste. De grond van onze speelplaats werd bij de oprichting van onze school opgevoerd & is zeer 'arme' grond. De kans dat een verplaatste boom verder zou groeien is bijzonder klein. De kans dat er veel geld zou vloeien naar de nodeloze werkzaamheden, inclusief de 'verloren' bomen was/is bijzonder groot. Geen optie dus.

De bomen zullen dus moeten gerooid worden.


We gingen verder op zoek. Een nieuw idee ontstond om het hout van de bomen in onze nieuwbouw te integreren. Dit project heeft grote kans op slagen & is in volle ontwikkeling. Stapje voor stapje wordt duidelijk hoe we het lindehout gaan hergebruiken. We wilden al zeker niet dat de bomen ergens anoniem in een houtvuurtje zouden terechtkomen.

Wist je dat we zelfs de wortels van de boom gaan herbestemmen? Dat zal een heus werkje zijn maar we willen toch de magie van de bomen op een andere manier in ons schoolgebouw binnenbrengen.

Beluister het lied van onze KLIMAATRAAD

Scan via je camera deze QR-code. Op onze website lees je meer over onze klimaatraad.
Big picture

Tijd voor een positieve & groene actie in onze buurt...


Samen met onze klimaatraad lanceren we de actie:
'333 leerlingen, 333 bomen'.

Elke leerling krijgt de kans om GRATIS een eigen boompje/twijg te reserveren & te planten in eigen tuin of bij familie, vrienden,...
In onze voortuin symboliseert elke linde 111 kleine nieuwe bomen.
Samen goed voor 333 nieuwe bomen, ofwel 333 leerlingen, niet toevallig ons leerlingenaantal.

Elke leerling kan kiezen uit:

- een eik (symbool van onze stad 'Eeklo' & het blad is ook herkenbaar in ons schoollogo)
- een linde (verwijzend naar onze 3 linden)
- een hazelaartwijg (verwijzend naar ons speelbos, waar kinderen in de herfst noten verzamelen)

De aangeleverde twijgjes zijn 50-80 cm groot & hebben dus tijd nodig om uit te groeien.
Ze zullen de eerste periode ook veel water nodig hebben dus water geven is noodzakelijk.

VOORZIENE AFHAALDATA: 22 - 23 APRIL (onder voorbehoud van levering)

Wie thuis geen tuin heeft kan de boom schenken aan:

- familie of vrienden die de boom wél zullen planten
- aan onze buurtbewoners (ook buren kunnen intekenen en ontvangen dan een boom als er over zouden zijn)


Voorwaarde om een boom te reserveren = de boom ook PLANTEN.

In een latere fase, na de bouwwerken, engageren we ons ook om onze eigen schoolomgeving opnieuw aan te leggen met nog meer groen.
We hopen zo een bijdrage te doen om onze schoolomgeving nieuwe zuurstof te geven.

Dankuwel om deze actie mee uit te dragen.

Dankuwel aan onze leerlingen-klimaat-raad: beluisterden jullie het lied al? Zeker doen!

28.04: FINALE - afhaalmoment boompjes

Hoeveel boompjes werden er geplant?

Op dit moment werden er 100 nieuwe jongen bomen verdeeld & hopelijk ook geplant. Er was meest vraag naar de linde & de hazelaar.
Het plantseizoen loopt nu écht op zijn einde. De actie verlengen had daarom geen zin.
We hoorden ook veel redenen om (nu nog) geen boom aan te planten. Vaak was er wel interesse maar was het nu niet ideaal, vb. wegens werkzaamheden in de tuin. Daarom herhalen we onze actie volgend schooljaar in het najaar.
We gaan verder tot we effectief de 333 bomen konden aanplanten.
We willen echt ons doel bereiken want de natuur & het klimaat vinden we zeer belangrijk.
Dit engagement spraken we uit tegenover de klimaatraad.
Missie boomplantactie 1.0 is geslaagd.