De La Salle Boxtel

jongeren met gedragsproblematiek/psychische stoornis

La salle

De La Salle is een specialistisch behandelinstituut voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De leeftijd ligt tussen de 6 en 23 jaar.


De verschillende hulpvormen:

- thuisbegeleider

- zelfstandig wonen

- wonen in groepsvorm

- therapie

- praatgroepen