Meervoudsvormen

Fabiano & Britt

Intro

Zelfstandige naamwoorden kunnen voorkomen in het meervoud en in het enkelvoud. Maar wij verdiepen ons in het meervoud. We gaan jullie uitleg geven over hoe het zit met de klinkers en wanneer moet je letters weglaten etc.

De meervoudsuitgangen

Je hebt verschillen meevroudsuitgangen:

- en

- s

- eren

Voorbeelden daarvan zijn:

Hond - Honden

Appel - Appels

Ei - Eieren

Letters verdubbelen & klinkers

Bij sommige woorden moet je letters verdubbelen zoals bij:

kat - katten

rat - ratten

vak - vakken

We verdubbelen de medeklinkers omdat je het woord anders verkeerd uitspreekt.


Soms moet je een klinker weglaten:

paal - palen

taal - talen

haar - haren

Letters veranderen

Soms verandert de laatste letter van het enkelvoud als je het meervoud maakt:

buis - buizen

huis - huizen

muis - muizen

Big image

10 voorbeeldzinnen

We gaan nu zelf aan de slag. Hier staan 10 voorbeeld zinnen en die mogen jullie proberen op te lossen.


1. Er staan veel bakken/baken/baks in de tuin.

2. O nee, wat zie ik daar?! ik zie 3 muissen/muizen/muizeren in de hoek.

3. Er hangen veel kruizen/kruisen/kruissen in de kerk.

4. Mmmm! Wat houd ik toch van groenten/groentes/groents.

5. Langs de weg staan allemaal paalen/paals/palen.

6. Daar staat een doos vol met eiers/eieren/eien.

7. Ik loop altijd langs verschillende huisen/huizen/huizeren.

8. Ik eet vaak appelen/appels/apples.

9. Wie gaat er vandaag de honds/honden/honderen uitlaten?

10. Ik was laatst bij het ziekenhuis en ik hoorde allemaal babys/baby's/babyen.

-'s of -s

Je kan woorden in het meervoud met -'s schrijven of met -s er aan vast.


Je schrijft de woorden met -'s als de woorden eindigen met a, i, o, u of y.

bijvoorbeeld:

- royalty's

- opa's

- alibi's

- piano's

- accu's


Maar als de woorden eindigen op -ay, -oy, -ey, -eau dan is het gewoon met -s er aan vast.

bijvoorbeeld:

- deejays

- medleys

- sprays

- cowboys

Meervoud van zelfstandig naamwoorden