Taalontwikkeling bij peuters.

Hoe ontwikkeld de taal bij peuters.

Big image

Taalontwikkeling bij kinderen van 2-3 jaar.

Een 2 tot 3-jarig kind gebruikt taal om te communiceren. Op deze leeftijd leert het kind een mening te geven en een gesprekje te voeren. Het kind begrijpt korte zinnetjes en is in staat om eenvoudige opdrachtjes uit te voeren. Ook kan het kind antwoorden op wie/wat vragen, zoals ‘Wat ben je aan het doen?’Het kind gebruikt taal tijdens het spelen en houdt ervan om te luisteren naar verhalen. Tegen de tijd dat het kind 3 jaar is, is hij in staat te praten met de ouders en andere bekende volwassenen. Het kind begrijpt veel woorden en zinnen, ook voorzetsels zoals onder, bijvoeglijke naamwoorden zoals groot en klein, persoonlijk voornaamwoorden zoals hij. Ook kan het kind ‘waar’-vragen beantwoorden. Het kind gaat steeds meer woorden gebruiken. En kan zinnen maken die bestaan uit drie tot vier woorden. Het gebruikt taal niet alleen om dingen te benoemen maar ook om ideeën en gevoelens beschrijven zoals ‘Ik ben moe’. In deze periode stellen kinderen veel vragen zoals ‘Wat is dat?’, ‘Wie is dat?’ ‘Waar is mijn bal?’.

Hoe stimuleer je de taalontwikkeling (2-3 jaar).

 Praat over een onderwerp en neem de tijd om te luisteren en te antwoorden. Breid het gesprek uit door informatie over het onderwerp toe te voegen. Bijvoorbeeld: ‘Kijk daar een vliegtuig. Ik zie de motoren en de vleugels. Wat gaat dat vliegtuig snel zeg’.

Lees regelmatig met uw kind.

• benoem en beschrijf plaatjes.• leg plaatjes uit als je een boek bekijkt.• steeds hetzelfde boekje is geen probleem, het kind houdt van herhalen. Het is goed om een dagelijks ritueel te hebben, bijvoorbeeld even lezen en zingen voor het naar bed gaan.
Interactief voorlezen

Taalontwikkeling bij kinderen van 3-4 jaar.

Een 3 tot 4-jarig kind communiceert gemakkelijk en is in staat om te praten over een onderwerp zonder hulp van een volwassene. Tijdens deze periode leert het kind om toestemming te vragen, te plagen en over anderen te praten. Hij vindt het leuk om vrienden te maken en in een groep te spelen. Het kind antwoordt op vragen als: “Hoeveel jaar ben jij?” en is verstaanbaar voor onbekende mensen. Wanneer het kind 4 jaar is, is hij in staat om zelfstandig te communiceren met familie en vrienden.Het kind vindt het fijn als hij als een volwassene behandeld wordt en vind het prettig als er informatie met hem gedeeld wordt. Het kind laten helpen met activiteiten (zoals de tafel dekken),samen veel lezen, versjes opzeggen en spelletjes spelen; al deze activiteiten zorgen ervoor dat de taalontwikkeling wordt gestimuleerd. Het kind begrijpt alledaagse gesprekken en verhalen en vragen zoals: “Waarom huilt de baby?” Het kind vraagt ook steeds meer ‘Waarom?’ Hij spreekt meer als een volwassene en maakt steeds langere zinnen bijv. “Ik geef de pop eten omdat ze huilt”. Het kind begint zelf korte verhalen of gebeurtenissen te vertellen en vindt het leuk om nieuwe woorden te leren. Het kind kan de meeste klanken maken en is meestal goed te begrijpen, zelfs voor onbekende mensen. Hij maakt nog ‘fouten’ (bijvoorbeeld: ‘ik valte’ in plaats van ‘ik viel’), maar dat is niet erg. Het hoort bij de ontwikkeling.

Stimuleren van de taalontwikkeling ( 3-4 jaar).

• Gebruik een speciaal dagelijks moment om met het kind in gesprek te gaan.

• Stel niet alleen vragen maar vertel zelf ook wat je hebt gedaan.

• Geef het kind de gelegenheid om te spelen met leeftijdsgenootjes.

• Speel spelletjes die bij de leeftijd van het kind passen.

• Geef het kind passende taken om zelfstandigheid te ontwikkelen.

• Lees veel met het kind en laat het kind helpen om het verhaal samen met je te vertellen. Praat over wat er gebeurt in het verhaal en vraag hoe het zou kunnen aflopen.

• Zeg opzegversjes, rijmpjes en liedjes.