מצבי צבירה- מוצק, גז ונוזל

מגישות: לין נתן ונועה כהן, ח'6 ,8/3/15, עבור המורה:דרור יובל

הגדרה

מצב צבירה של חומר הוא אחד משלושת המצבים הבסיסיים והעיקריים של החומר, שניתן להבדיל ביניהם באופן אינטואיטבי. לחומר שלושה מצבי צבירה אפשריים והם: מוצק, נוזל, גז .
Big image

הסבר על התופעה


  1. מוצק-המולקולות של החומר מסודרות והרווחים ביניהן קטנים מאוד. לחומר במצב זה צורה מוגדרת ונפח מוגדר.
  2. נוזל- מולקולות החומר אינן מסודרות אבל הרווח ביניהן קטן. תנועת המולקולות אינה רבה כמו בגז, אבל אינה מעטה כמו במוצק.
  3. גז-המולקולות אינן צמודות (ישנו ריק ביניהן) והן נעות בחופשיות. גז מסוגל לזרום, ואינו מתנגד לשינוי בצורתו. לגז אין נפח קבוע, והוא נוטה להתפשט כדי למלא את כל הנפח שהוקצב לו.
Big image