Idade Moderna

Noa Tojo Conde

Grandes cambios no século XVI.

·No ano 1492 (século 15) Cristovo Colón descubriu america.

-Coas suas tres caravelas : La pinta, La niña e a Santa maría.

Big image
-Os descibrimentos xeográficos: Como Inlaterra e Portugal.

-O desenvolvemento do comercio: Tras o crecemento das cidades o comercio transcurriu de novo.

-A aparición das monarquías absolutas: Os reis europeos aumetaron o seu poder á custa da nobreza.

-As novas correntes relixiosas: O cristanismo dividiuse en católicos e protestantes.

A sociedade da Idade Moderna.

·Os cambios do século XVI tranformaron a sociedade europea:


-O rei era a máxima autoridade.

-A nobreza era os grupos privilexiados.

-O xente do común era o grupo social máis numerosos.

O desenvolvemento cultural na idade moderna

renacimiento, barroco e ilustración

A idade moderna en españa

Os comenzos da idade moderna en españa

Un pasaje por la Edad Moderna - 6º Primaria