שלמה המלך - מפעלי בנייה

מציגים: עומר ואיתי

הבנייה של בית המקדש הראשון

על-פי המסופר בספר מלכים א (פרק ו), החלה הבנייה של בית המקדש הראשון בשנה הרביעית למלכות שלמה, בחודש אייר (הנקרא במקרא "זיו"). בנייתו של בית המקדש הראשון נמשכה שבע שנים, והסתיימה בשנה ה- 11 למלכות שלמה בחודש חשוון (הנקרא במקרא "בּוּל"): "ובשנה האחת עשרה בְּיֶרַח בּוּל הוא החודש השמיני כָּלָה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו. ויבנהו שבע שנים" (מלכים א פרק ו פס' 38).