שמשון הגיבור

עבודת חקר- ספר שופטים

סיכום:

שמשון בן מנוח הגיע במשבט דן ואזור המגורים שלו הוא ליש. היה השופט השניים- עשר ופעל 20 שנה.


בזמן העבדות לפלישתים, חי איש טוב, מי שהיה אביו של שמשון, מנוח. יום אחד הופיע מלאך אלוהים לפני אשתו העקרה של מנוח והודיע לה שהיא הולכת ללדת בן. המלאך גם הזהיר את אמו של שמשון שאסור יהיה לגזור את שיערו, שכן בזכותו הו יוכל לנצח את הפלישתים שיגדל.

שמשון עשה דברים רבים ומיוחדים כמו:

1. שיסע אריה ורדה דבש מגוויתו.

2. שם לפידים בזנבות של 300 שועלים ושרף את שדות הפלישתים.

3. הכה אלף פלישתים בלחי חמור.

4. מת תוך שהוא ממוטט את עמודי מקדש דגון על הפלישתים

Big image