Refleksioon

Refleksiooni mõiste

Mõiste refleksioon tuleneb ladina keelest, kus sõna reflectere tähendab akent, tagasipööramist, tagasipeegeldamist.

Big image

Reflektsiooni olemus

Refleksiooniprotsess tähendab oma käitumise, mõtete ja uskumuste uurimist vabatahtlikul ja kriitilisel viisil (Marcosetal, 2009)

Reflektiivne mõtlemine sisaldab tavaliselt:

 • · Tagasi vaatamine - tavaliselt mõnele asetleidnud sündmusele või ideele.
 • · Analüüsimine – vaatlemine erinevatest perspektiividest, soovides leida põhjendusi või lahendusi.

Miks on vaja refleksioon?

Refleksioon on eriti abiks probleemsete juhtumite juures. Kuid professionaalseks arenguks on õpetajal kasulik reflekteerida pidevalt. Reflekteerida võib seda osa tööst, mis parasjagu aktuaalne või muutmist vajab, näiteks:

 • · eesmärkide ja õpiväljundite täitmist,
 • · probleemseid situatsioone,
 • · õpilaste ja õpetaja motivatsiooni,
 • · õpilaste käitumist,
 • · õppesisu,
 • · enda positsiooni, tõekspidamisi, missiooni.

Refleksiooni tasandid

Refleksioonil eristatakse üldiselt kolm tasandit:

 • · „mis?“ ehk tegevuse, käitumise ja keskkonna kirjeldus, mis on dokumentatsiooniks;
 • · „kuidas?“ ehk hinnangute andmine ja põhjuste leidmine, mis aitab analüüsida situatsiooni eri osapooli, anda hinnanguid, teha järeldusi;

Reflektsiooni mudelid:

 • · „SIBULA“ mudel iseloomustab refleksiooni teist aspekti – sisu – näitab erinevaid tasandeid, mis võivad mõjutada õpetaja tegutsemist. Sisemised tasandid määravad isiku toimimise välimistel tasanditel (keskkond), kuid on võimalik ka vastupidine mõju, väljastpoolt sissepoole.
Big image
 • · Korthagen ALACT-mudel refleksiooni struktureeritud protsessi kirjeldamiseks. Selle lähenemise puhul refleksioonile on oluline tasakaalustatud fookus mõtlemisele, tundmisele, tahtmisele ja tegevusele (thinking, feeling, wanting, acting). See ALACT mudel kirjeldab refleksiooni protsessi struktuuri (erinevaid järgnevaid etappe), kuid ei kirjelda refleksiooni SISU.
Big image
Big image

· Kolb reflektsiooni mudel

https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA