חודש תשרי

מבוא

תשרי הוא החודש הראשון בשנה העברית הנמנית לבריאת העולם. החודש הראשון למניין החודשים הוא חודש ניסן, כי בו הייתה יציאת מצרים, והחודשים נמנים ליציאת מצרים,. לכן חודש תשרי הוא החודש השביעי, על אף שהוא הראשון בשנה. מזלו של החודש הוא מזל מאזניים.

שם החודש וסמליו

ככל החודשים גם תשרי קיבל את שמו בגלות בבל, ומקור שמו במילה האכדית 'תשריתו': (tašrītu): "התחלה". המופיעה גם בשפה האוגריתית, בצורה 'תשרת'. בביתא ישראל החודש נקרא תשרתו.


מזל החודש הוא מאזניים, לסמל את ממד הדין שבחודש, שבו נשקלים המעשים, ויש אומרים שהמאזניים מסמלים שהעולם נברא בחודש זה, שכן במבנה הבריאה הכול נעשה במידה ובמשקל.

Big image

חגי תשרי

חודש תשרי הוא החודש העברי העמוס ביותר בחגים. יש בו תערובת של ימי חגים, ימי חול המועד וימי צומות (שני ימי ר"ה, צום גדליה, צום יום כיפור, שבעת ימי סוכות, שמיני עצרת שמחת תורה). ישנן שנים שבהן ימי החגים ביחד עם ימי הצומות והשבתות הם יותר מימי החולין שבו. אם נוסיף את ערבי השבתות וערבי החגים, ולעתים גם גשרים, נקבל חודש שפיריון העבודה בו (אצל יהודים) נמוך ביותר.

ראש השנה

ראש השנה הוא חג יהודי שחל בא' וב' בחודש תשרי. ראש השנה נחשב במסורת היהודית ליום המלכת האלוהים על האנושות, וכן נחשב ליום הדין, בו נידון האדם על השנה שעברה, ונקבע מה יארע לו בשנה הבאה. כמו כן, יום זה נחשב ליום הראשון בשנה לצורך מניין השנים בלוח העברי ולצורך מניין שנות שמיטה ויובל. המצווה העיקרית של החג היא שמיעת תקיעה בשופר.

יום כיפור

יום הכיפורים (מכונה בלשון הדיבור יום כיפור או בקצרה כיפור) הוא חג מקראי ואחד ממועדי ישראל. יום זה נחשב ביהדות לאחד הימים המקודשים ביותר בלוח השנה העברי, ובאופן פופולרי נחשב ליום "המקודש ביותר", אם כי השבת מקודשת ממנו. מצוות היום: צום, תפילה והימנעות ממלאכה.

יום הכיפורים חל בעשרה בתשרי ובמוקדו עומדות התשובה והסליחה, ועל פי ציווי התורה נדרש להתענות בו. חז"ל מפרשים במשנה‏‏‏ את מהות העינוי הכולל חמישה איסורים: אכילה ושתייה, סיכה (סיכת הגוף בשמן), רחיצה, נעילת הסנדל (נעילת נעל עור) ותשמיש המיטה. זהו הצום היחיד שאינו נדחה מפני השבת.

סוכות

סֻכּוֹת הוא חג מקראי הנחוג במשך שבעה ימים, בין ט"ו לכ"א בתשרי, ובו מצווה כל יהודי לשבת בסוכה. יום החג הראשון הוא יום טוב, ואחריו שישה ימי חול המועד. סוכות הוא החג השלישי מבין שלוש הרגלים המופיעים בתנ"ך, וכאשר בית המקדש היה קיים, היו בני העם עולים לירושלים בחג הסוכות. בלשון התורה, חג הסוכות מופיע בשמות חג האסיף‏, חג הַסֻּכֹּת ובספרי הנביאים והכתובים ובלשון חז"ל הוא מכונה לעתים חג סתם‏.

Big image

שמחת תורה

שמחת תורה הוא מועד יהודי המציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש. ביום זה קוראים את הפרשה האחרונה בתורה, פרשת וזאת הברכה, ומיד אחריה את הפרשה הראשונה בתורה, פרשת בראשית.
Big image