עבודה בספרות על הספר "אחי אחי"

מגישים חן בכר וטום ולבר

משימה מספר 2