עבודה בספרות בלדות

מגיש נועם חזן ז5

שאלה א

בלדה היא סיפור שנגמר בסוף עצוב ומתרחשים בו דברים מענינים ויש בבלדה מתח.

הבלדה נוצרה בסקוטיה.

הבלדה הופצה על ידי דור ודור.

יש תמונה בצד של הבלדה שלושה בני עורב.

אדורד אדורד