TBS kliniek

mensen met gedragsproblemen

TBS kliniek en lange duur verblijfsafdeling

Als iemand tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd, wordt hij opgenomen in een tbs-kliniek. Als een terbeschikkinggestelde (tbs’er) ondanks behandeling toch gevaarlijk blijft voor de maatschappij, gaat hij naar een verblijfsafdeling voor lange duur (longstay).
Big image

Wat zijn gedragsproblemen?

gedrag is alles wat iemand doet, voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking, kan hun gedrag de enige manier waarop ze zich kunnen uiten. Het is daarom belangrijk om het gedrag serieus te nemen, ook als u het als een probleem ervaart.


'Normaal' gedrag

In onze samenleving hebben we veel afspraken over hoe je je hoort te gedragen. Alles wat daarvan afwijkt, wordt vaak als een probleem ervaren. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite met 'hoe het hoort'. Bij een ernstige beperking kunnen ze dat helemaal niet leren.

Gedrag begrijpen

Hun gedrag weerspiegelt vaak hoe zij zich voelen. Machteloosheid, pijn, verveling, frustratie komt allemaal tot uiting in het gedrag. Maar ook tevredenheid of contact hebben met een ander. Uit het gedrag van een cliënt valt dus veel af te lezen over hoe hij zich voelt. Als hij problematisch gedrag laat zien, is het goed om te achterhalen waarom hij dat doet én te kijken of er iets te verbeteren valt aan zijn leefomstandigheden of zijn lichamelijke gesteldheid.

Zoeken naar de oorzaak

Problematisch gedrag is meestal een reactie op:

  • Mensen in de omgeving
  • Een gebeurtenis: afwijking van het normale ritme, onbekende mensen enzovoort
  • Iets in de persoon zelf (pijn, emoties enzovoort)

Elkaar versterken

Iedereen reageert verschillend op het gedrag van een cliënt. De ene collega heeft er begrip voor, de andere medelijden, een volgende weet niet wat hij er mee aan moet, weer iemand anders wordt geïrriteerd of boos. En het kan ook nog per dag en per cliënt verschillen hoe u reageert. Belangrijk is dat u zich bewust bent van de gevoelens die probleemgedrag in ú oproepen. En dat uw reactie op het gedrag, ook weer van invloed is op de cliënt. Zo kunt u het probleemgedrag versterken of juist verzachten met uw eigen reactie.
Big image