ראיון עם מתפלל

בבית הכנסת אדמונד ספרא

ראיון עם מתפלל בבית הכנסת :


  1. 1. .באיזה ימים אתה בא להתפלל פה?
  2. " כמעט כל יום "


2. האם אתם עוסקים בעוד פעילויות הקשורות לחברה?

" כן, דף יומי, שיעורי בנות ובנים וכולי .."


3. כמה פעמים ביום אתם מתפללים ?

"שלוש"


4. האם אתם לומדים מהסיפורים שהרב מספר?

אם כן תנו דוגמה לסיפור אחד ומה למדתם ממנו.

"כן, למשל ואהבת לרעך כמוך "