ריקודי בטן

נפתחים חוגים למתחילות ולמתקדמות

זה הזמן להתחיל ולהתנועע

ךדלחג שךדלחגכי שדךלדגחיכ ךלגכחע ךדלגחכי ךלגחכיע דךלגחכיעדךלגחיכע דךלחגכיעדךלגחיע דךגלחכע