Homo Habilis

Segon hominid

Homo habilis


L'Homo habilis És Una espècie extinta d'homínid Que visqué a l'Àfrica de l'Est i de l'Sud, ara fa Entre 1,9 i 1,6 millones de anys.

Característiques fisiques

crani més arrodonit,incisius espadiformes,molars grans i amb esmalt gruixut,absència de diastema,foramen màgnum (forat occipital) situat més cap al centre,rostre menys prognato que els australupitecs,incisius més grans que els australupitecs ,cara curta,dits corbs de peus i mans: el que indicava que encara utilitzaven els arbres,La posició bípeda en les femelles provoca una reducció de la pelvis que té com a conseqüència un avançament dels parts (la qual cosa implica prematuración del nounat, un major temps dedicat a la criança i així la necessitat de mantenir vincles socials forts que potencialment col·laboren al desenvolupament d'una cultura).


Període Crani Eines

Modus vivendi

Com vivien?

Dormien els arbres d'aquesta manera els lleons i altres animals no els atacaven.